Bine ați venit la Direcția Bibliotecă - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prezentare

ISTORIC

Biblioteca Universității Tehnice a fost reorganizată în anul 1948 pe bazele  Școlii de Conductori Tehnici (aceasta fiind înfințată în 2 octombrie 1922). Primele volume care au intrat în fondurile bibliotecii au fost în număr de 3.348, provenind de la aceeași școală.


Evoluția bibliotecii a fost una dinamică, ea urmând îndeaproape evoluția și dezvoltarea universității, cu întregul evantai de facultăți și specializări, astfel în intervalul 1948-1977, spre exemplu, fondul de carte al bibliotecii a crescut de 96 de ori, în paralel cu creșterea numărului de cititori și al numărului de volume consultate. În anul 1963 fondul de carte era de 123.502 volume, iar în 1978 fondul de carte era de 340.000 volume, ajungând astăzi la un număr de 557.187 volume, împreună cu biblioteca Centrului Universitar Nord din Baia-Mare.  Pune la dispoziția cititorilor un număr de 50 de calculatoare cuplate la internet.

În prezent Direcția Bibliotecă are în componență Biblioteca Centrală cu cele cinci filiale (Daicoviciu, Mecanică, Observator, Marăști şi Baia-Mare), patru extensii ( Bistrița, Satu-Mare, Zalău şi Alba-Iulia), Editura UTPRESS, Tipografia, Librăria  și Arhiva universității. Din punct de vedere administrativ, este o bibliotecă de drept public, fără personalitate juridică, fiind subordonată universității și finanțată din bugetul acesteia.

 

Filiala Baia – Mare

Biblioteca Centrului Universitar Nord din Baia Mare funcționează din anul 1961, odată cu înființarea Institutului Pedagogic de 3 ani din Baia-Mare. Fondul de publicații al bibliotecii s-a dezvoltat treptat prin achiziții de carte, schimb de publicații cu diverse instituții, organizații și prin donații.

 

Este o bibliotecă universitară modernă, cu un fond de publicații, care acoperă aproape toate domeniile de interes. Colecția de publicații periodice se îmbogățește în fiecare an, prin abonamente, atât din țară cât și din străinătate.

 

MISIUNE

Biblioteca se află sub patronajul direct al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, având statut de bibliotecă universitară, care are ca utilizatori principali studenți, studenții doctoranzi, cadre didactice, cercetătorii din această instituție de învățământ superior şi utilizatori externi (persoane fizice sau juridice). Funcția esențială a bibliotecii este de a sprijini procesul de învățământ și cercetare științifică desfășurate în cadrul UTC-N.

În acest sens, biblioteca se va preocupa permanent ca informația și serviciile oferite utilizatorilor să se alinieze la un nivel cât mai înalt, similar cu nivelul bibliotecilor de profil din lume.

 

RESURSE

Resursele bibliotecii sunt constituite din alocații de la bugetul Universității Tehnice, aprobate de senatul universității, venituri proprii, provenite din servicii, tarife şi penalități, conform legislației în vigoare.

Cuantumul taxelor și tarifelor stabilite conform Ordonanței Guvernului nr. 84/25 august 1998 și Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4760/ 12 octombrie 1998, va fi aprobat la începutul fiecărui an universitar de Senatul UTC-N, sau/ori de câte ori se consideră necesar, la propunerea conducerii bibliotecii UTC-N.

Sumele provenite din taxe şi tarife vor fi utilizate exclusiv în folosul bibliotecii.

 

 

Regulamentul Bibliotecii.

 

© Biblioteca UTCN
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus