DIRECTIA GENERALA BIBLIOTECA

Bine ati venit la Directia Biblioteca - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Prezentare

ISTORIC

Biblioteca Universitatii Tehnice a fost reorganizata in anul 1948 pe bazele celei care a fost Scoala de Conductori Tehnici (aceasta fiind infintata in 2 octombrie 1922). Primele volume care au intrat in fondurile bibliotecii au fost in numar de 3.348, provenind de la aceeasi scoala.

Evolutia bibliotecii a fost una dinamica, ea urmand indeaproape evolutia si dezvoltarea universitătii, cu intregul evantai de facultăti si specializări, astfel in intervalul 1948-1977, spre exemplu, fondul de carte al bibliotecii a crescut de 96 de ori, în paralel cu cresterea numarului de cititori si al numarului de volume consultate. In anul 1963 fondul de carte era de 123.502 volume, iar in 1978 fondul de carte era de 340.000 volume, ajungand astazi la un numar de 568.493 volume, impreuna cu biblioteca Centrului Universitar Nord din Baia-Mare.  Pune la dispozitia cititorilor un numar de 50 de calculatoare cuplate la internet, 3 copiatoare cu cartela.

In prezent Directia Biblioteca are in componenta Biblioteca Centrala cu cele cinci filiale (Daicoviciu, Mecanica, Observator, Marasti şi Baia-Mare), patru extensii ( Bistrita, Satu-Mare, Zalau şi Alba-Iulia), editura U.T.Press, tipografia, libraria  si arhiva universitatii. Din punct de vedere administrativ, este o biblioteca de drept public, fara personalitate juridica, fiind subordonata universitatii si finantata din bugetul acesteia.

 

Filiala Baia – Mare

Biblioteca Centrului Universitar Nord din Baia Mare functioneaza din anul 1961, odată cu infiintarea Institutului Pedagogic de 3 ani din Baia-Mare. Fondul de publicatii al bibliotecii s-a dezvoltat treptat prin achizitii de carte, schimb de publicatii cu diverse institutii, organizatii si prin donatii.

 

Este o biblioteca universitara moderna, cu un fond de publicatii, care acopera aproape toate domeniile de interes. Colectia de publicatii periodice se imbogateste in fiecare an, prin abonamente, atat din tara cat si din strainatate.

 

MISIUNE

Biblioteca se afla sub patronajul direct al Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca, avand statut de biblioteca universitara, care are ca utilizatori principali studenti, studentii doctoranzi, cadre didactice, cercetatorii din aceasta institutie de invatămant superior şi utilizatori externi (persoane fizice sau juridice). Functia esentiala a bibliotecii este de a sprijini procesul de invatamant si cercetare stiintifica desfasurate in cadrul UTC-N.

In acest sens, biblioteca se va preocupa permanent ca informatia si serviciile oferite utilizatorilor sa se alinieze la un nivel cat mai inalt, similar cu nivelul bibliotecilor de profil din lume.

 

RESURSE

Resursele bibliotecii sunt constituite din alocatii de la bugetul Universitatii Tehnice, aprobate de senatul universitatii, venituri proprii, provenite din servicii, tarife şi penalitati, conform legislatiei in vigoare.

Cuantumul taxelor si tarifelor stabilite conform Ordonantei Guvernului nr. 84/25 august 1998 si Ordinului Ministrului Educatiei Nationale nr. 4760/ 12 octombrie 1998, va fi aprobat la inceputul fiecarui an universitar de Senatul UTC-N, sau / ori de cate ori se considera necesar, la propunerea conducerii bibliotecii UTC-N.

Sumele provenite din taxe şi tarife vor fi utilizate exclusiv în folosul bibliotecii.

 

 

Regulamentul Bibliotecii.

 

© Biblioteca UTCN
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus