Bine ați venit la Direcția Bibliotecă - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Servicii

SERVICII OFERITE

 

INSCRIEREA SI ACCESUL CITITORILOR IN BIBLIOTECA

 

1.1. Inscrierea si accesul in Biblioteca a studentilor, studentilor doctoranzi, cadrelor didactice, cercetatorilor si angajatilor UTCN.

 • La înscriere, studentii, vor primi un permis de acces în biblioteca, care trebuie vizat anual, la biblioteca, pe baza urmatoarelor documente:
  • carnet de student vizat la zi ;
  • act de identitate în original;
  • 1 fotografie (2x3);

  La inscriere, studentii doctoranzii care se gasesc in tabelul nominal de admis la doctorat, vor primi un permis de acces în biblioteca, la sala de lectura a fiecarei filiale, pe baza urmatoarelor documente:

  • carnet de student
  • act de identitate în original;
  • 1 fotografie (2x3);

  La inscriere, cadrele didactice, cercetătorii şi angajaţii UTCN vor primi un permis de acces în biblioteca, la sala de lectură a fiecarei filiale, pe baza urmatoarelor documente:

  • legitimatie de serviciu vizata la zi;
  • act de identitate în original;
  • 1 fotografie (2x3);
  • chitanta de plata a taxei de inscriere
 • La eliberarea permisului, utilizatorii bibliotecii vor semna:
  • Fisa cititorului care contine declaratia de luare la cunostinta si respectare a Regulamentul de organizare şi functionare a Bibliotecii

Eliberarea permiselor se face de către bibliotecarii fiecarei biblioteci filiale.

 

1.2. Inscrierea si accesul în Bibliotecă a beneficiarilor externi

 • La inscriere, beneficiarii externi vor primi un permis de acces în biblioteca, eliberat contra cost, pe baza urmatoarelor documente:
  • Carte de identitate în original şi legitimatia de serviciu vizată la zi sau carnet de student vizat la zi;
  • 1 fotografie (2x3);
  • chitanta de plata a taxei de inscriere
  • La eliberarea permisului, citirorul vor semna:
   • Fisa cititorului care conţine declaratia de luare la cunostintă şi respectare a Regulamentul de organizare şi functionare a Bibliotecii
   • Beneficiarii externi pot consulta publicatiile numai la salile de lectura.

Eliberarea permiselor se face de catre bibliotecarii fiecarei biblioteci filiale.

 

1.3. Vize anuale

 • Permisele de biblioteca se vor viza anual la sala de imprumut la domiciliu a fiecarei filiale:
  • pentru studenti - pe baza carnetului de student vizat la zi 
  • pentru cadre didactice, personalul UTCN,  pe baza legitimaţiei de serviciu vizată la zi si a chitantei de achitare a taxei de vizare a permisului
  • pentru beneficiarii externi - contra cost, pe baza chitanţei de achitare a taxei.
  • În cazul pierderii sau distrugerii permisului de bibliotecă se poate elibera un nou permis pe baza documentelor de la punctele 1.1.,1.2.,1.3. şi a chitanţei de achitare a taxei de duplicat. Eliberarea noilor permise se face de catre bibliotecarii fiecarei filiale.

 

2. IMPRUMUTUL PUBLICATIILOR LA DOMICILIU

 2.1. Conditii de imprumut la domiciliu

 • Orice beneficiar intern (cadru didactic, student, student doctorand si angajat UTCN), inscris la Biblioteca, poate imprumuta la domiciliu documente de biblioteca existente in salile de imprumut, respectand statutul publicatiilor, în urmatoarele conditii:
  • are permisul valabil;
  • nu are nici o carte cu termenul de restituire depasit;
  • nu are tarife de intarziere neachitate;
  • orice beneficiar înscris la una din filiale bibliotecii are acces la toate salile de lectură ale Bibliotecii UTCN, pentru consultarea publicatiilor.

 

2.2. Publicaţii destinate împrumutului la domiciliu

 

Documentele de biblioteca pot fi imprumutate pe o durata determinata, in functie de: colectie, grad de solicitare si numar de exemplare.

 1. a.Publicatiile de specialitate recomandate în bibliografia semestriala si cele de interes general(manuale, cursuri,indrumatoare de laborator, indrumatoare de proiect, culegeri de probleme), care exista intr-un numar suficient de exemplare, se imprumuta pe o perioada de 1 (un) an scolar;

În cazul nerestituirii la termen sau pierderii publicatiilor, se aplică procedeul de imputare conform punctului 4.

 1. b. Publicaţiile care nu fac parte din categoria celor mentionate la punctul 2.2.(a) se imprumuta pe o perioada determinata de timp (perioada care se stabileste în functie de numarul de exemplare existente si de numarul solicitărilor pentru publicatiile respective), cu drept la prelungire, in cazul in care nu sunt solicitate si de alti beneficiari.

În cazul nerestituirii la termen sau pierderii publicatiilor, se aplica prevederile punctului 4. privitor la recuperarea publicatiilor nerestituite la termen sau pierdute.

 

3. CONSULTAREA PUBLICATIILOR IN SALA DE LECTURA

 

 • Consultarea publicatiilor in sala de lectura se efectueaza pe baza fisei de evidenta a salii, pentru urmatoarele categorii de documente:
  • STAS-uri; periodice; carti unicat; teze de doctorat;
  • carti de specialitate;
  • carti de referinta (enciclopedii, dictionare unicat etc.);
  • fond special.

Mentiuni:

 • Documentele existente in fondul salilor de lectura NU se împrumuta la domiciliu.
 • Bibliotecarii de la Bibliotecile Filiale raspund de corectitudinea completarii formei de intarziere/pierdere a publicatiei in corelatie cu fisele de imprumut si cu suma corespunzatoare de plata conform modului de calcul. Corectitudinea acestor operatiuni este verificata de Directorul Bibliotecii.

 

4. RECUPERAREA PUBLICATIILOR NERESTITUITE LA TERMEN SAU PIERDUTE

 

4.1. Publicatii nerestituite la termen

 

Din aceasta categorie fac parte publicatiile a caror termen de restituire a fost depasit. Tarifele de intarziere aplicate pentru nerestituirea la termen a publicatiilor se gasesc aici.

 

4.2. Publicaţii pierdute sau distruse

 

O publicatie deteriorata fizic, care nu mai poate fi utilizata de un alt beneficiar este considerata o publicaţie distrusa.

Modalităti de recuperare:

Acte şi normative legele : Legea bibliotecilor nr.334/ 31.05.2002, publicata in M.O. nr.422/ 18.06.2002 si republicata in M.O.Partea I. Nr.132/11.02.2005, precum si Ordonanta nr. 26/26.01.2006 pentru modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002, publicata in M.O. nr. 85/30.01.2006, prevede modalitatea de recuperare a publicatiilor pierdute sau distruse, conform cap. VII - Drepturile şi obligatiile utilizatorilor, - art. 67, pct.2

 1. Conform prevederilor legale prin actele normative mai sus mentionate, documentele pot fi recuperate prin inlocuire sau plata.
 2. Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de catre utilizatori se sanctioneaza prin recuperarea fizica a unor documente identice .
 3. Plata publicatiilor pierdute sau distruse, bunuri culturale comune, se vor plati prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizata cu aplicarea coeficientului de inflatie la zi la care se adauga o sumă echivalenta cu de 1- 5 ori fata de pretul astfel calculat.

 

5. ALTE SERVICII

 

5.1. Imprumutul interbibliotecar national

Acest serviciu este destinat doar beneficiarilor interni.

 • Imprumutul interbibliotecar national se efectueaza pe baza unei cereri depuse de beneficiar la Compartimentul comunicarea documentelor, in care beneficiarul:
  • specifica toate datele de identificare a publicatiei (autor, titlu, editura, an de publicare);
  • se angajeaza sa achite taxele postale de solicitare si restituire a imprumutului (scrisoare, colet) de la o altă biblioteca din tara;
  • se angajeaza sa respecte integritatea publicatiei si termenul de restituire.
 • Această activitate intră in atributiile de serviciu ale bibliotecarilor din cadrul Compartimentului comunicarea documentelor.
 • Verificarea întocmirii corecte si in timp util a formelor de imprumut interbibliotecar national revine Directorului Bibliotecii.

 

5.3. Imprumutul interbibliotecar international

Acest serviciu este destinat doar beneficiarilor interni.

 • Imprumutul interbibliotecar international se efectueaza pe baza unei cereri depuse de beneficiar la Compartimentul completarea colectiilor, in care beneficiarul:
  • specifica toate datele de identificare a publicatiei (autor, titlu, editura, an de publicare);
  • se angajeaza sa achite: taxele de corespondenta pentru cererea de imprumut international; achitarea la cursul zilei a contravalorii cupoanelor de tip voucher sau cupon international, cerute de biblioteca de la care se efectuează imprumutul (dacă este cazul) ;
  • taxele de expediere a cărtii imprumutate;
  • se angajeaza sa raspecte integritatea si termenul de restituire a publicatiei.
 • Activitatea de imprumut interbibliotecar international intra in atributiile de serviciu ale bibliotecarilor din cadrul Compartimentului completarea, prelucrarea, organizarea fondului de documente, schimb intern si international.
 • Verificarea intocmirii corecte si in timp util a formelor de imprumut interbibliotecar international revine Directorului Bibliotecii.

 

5.4. MENŢIUNI PRIVIND OBLIGATIILE BENEFICIARILOR INTERNI AI UTCN

 

Toate persoanele (cadre didactice, studenti doctoranzi, studenti, personal UTCN) care pleaca din universitate în situatiile mentionate mai jos, sunt obligate ca pe fisa de lichidare sa obtina si viza de la biblioteca:

 

1. In cazul suspendării sau încetării contractelor individuale de munca ale angajatilor UTCN (Legea 53/2003 - Codul muncii art. 50 si art. 51), nu se elibereaza actele personale existente la Biroul Personal, decat după obtinerea pe fisa de lichidare a vizei de biblioteca, prin care se mentioneaza ca nu exista nici o datorie fata de Biblioteca UTCN;

 

2. In cazul plecarii temporare in tara si străinatate a angajatilor UTCN pe o perioada mai mare de 30 de zile, nu se elibereaza actele necesare deplasarii (ordin de deplasare, ordinul Rectorului etc.), decat după obtinerea vizei de biblioteca in care se mentioneaza că nu exista nici o datorie fata de Biblioteca UTCN;

 

3. In cazul transferului studentilor şi doctoranzilor la o altă unitate de învatamant, nu se elibereaza actele necesare transferului, decat dupa obtinerea vizei de biblioteca in care se mentionează ca nu exista nici o datorie fata de Biblioteca UTCN;

 

4. In cazul incheierii studiilor pentru studenti si doctoranzi nu se elibereaza actele personale si diploma de studii (diploma de inginer, diploma de arhitect, diploma de absolvire, diploma de studii aprofundate, diploma de master), decat dupa obtinerea vizei de biblioteca in care se mentionează ca nu exista nici o datorie fata de Biblioteca UTCN;

 

5. In cazul exmatricularii studentilor si studentilor doctoranzi nu se elibereaza actele personale, decat dupa obtinerea vizei de biblioteca in care se mentioneaza ca nu exista nici o datorie fata de Biblioteca UTCN.

 

Viza de lichidare este data de bibliotecarii de la salile de imprumut la domiciliu ale Bibliotecii, numai în conditiile in care persoanele in cauza nu au datorii (carti pierdute, nerestituite la termen, forme de plata neachitate) la nici una din filiale.

Utilizatori care solicita viza de lichidare au obligatia de a restitui permisul de biblioteca.

 

© Biblioteca UTCN
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus