DIRECTIA GENERALA BIBLIOTECA

Bine ati venit la Directia Biblioteca - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Tipuri de activitati

Activitatea tipografiei este foarte diversificata cuprinzând o gama larga de lucrari:

 

Tiparire carte (cursuri, îndrumatoare, buletine stiintifice) pentru cadrele didactice;
Tiparire diverse lucrari, regulamente, rapoarte, buletine pentru Rectorat;

 Tiparire de imprimate, formulare, registre pentru toate compartimentele UTC-N ;
 Brosare si capsare lucrari;
 Legare lucrari în pânza, registre, centralizatoare de note etc.;
 Confectionare diverse lucrari (legitimatii, mape protocol, mape evidenta salariati)
 Lucrari de arhivare în vederea predarii documentelor la arhiva pentru toate compartimentele;
 Lucrari de reconditionare a cartilor din fondul bibliotecii.

 Listari planse format A0, contra-cost, conform tarifelor aprobate si publicate in regulamentul de taxe al UTC-N.

 

Tipografia executa coperti color de o mare diversitate, într-o gama variata de culori, la format A5, A4, A3, SRA3 (A3 marit) la o calitate ireprosabila.

 

Toate lucrarile se executa pe baza de comanda interna aprobata de seful de catedra (compartiment) si Conducerea UTC-N conform modelului anexat. Formularul se listeaza fata-dos, se completeaza conform cerintelor în doua exemplare, se vizeaza de seful de compartiment, se aproba de Conducerea UTC-N.

 

Tipografia editeaza toate lucrarile aparute sub egida UT PRESS.

 

Executa lucrari contra-cost pe baza de chitanta: listari pe tipar digital alb-negru si color, brosari de lucrari (teze de doctorat, lucrari de diploma, lucrari de disertatie) conform tarifelor aprobate si publicate în regulamentul de taxe al UTC-N.

 

Lucrarile sunt predate în functie de tipul acestora: pe baza de semnatura pe comanda, la editura UT PRESS sau la magazia UTC-N , de unde se ridica cu bon de magazie sau cu ordonantare de plata.

 

O preocupare continua a tipografiei consta în satisfacerea tuturor cererilor, în ordinea prezentarii comenzilor, la un nivel ridicat de calitate, cu promptitudine si profesionalism.

© Biblioteca UTCN
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus