Bine ați venit la Direcția Bibliotecă - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Tipuri de activitati

Activitatea tipografiei este foarte diversificata cuprinzând o gama largă de lucrări:

 

Tipărire carte (cursuri, îndrumătoare, buletine științifice) pentru cadrele didactice;
Tipărire diverse lucrări, regulamente, rapoarte, buletine pentru Rectorat;

 Tipărire de imprimate, formulare, registre pentru toate compartimentele UTC-N ;
 Broșare și capsare lucrări;
 Legare lucrări în pânză, registre, centralizatoare de note etc.;
 Confecționare diverse lucrări (legitimații, mape protocol, mape evidență salariați)
 Lucrări de arhivare în vederea predării documentelor la arhivă pentru toate compartimentele;
 Lucrări de recondiționare a cărților din fondul bibliotecii.

 Listări planșe format A0, contra-cost, conform tarifelor aprobate și publicate în regulamentul de taxe al UTC-N.

 

Tipografia execută coperți color de o mare diversitate, într-o gamă variată de culori, la format A5, A4, A3, SRA3 (A3 marit) la o calitate ireproșabilă.

 

Toate lucrările se execută pe bază de COMANDA INTERNA aprobată de șeful de catedră (compartiment) și Conducerea UTC-N. Formularul se listează față-verso, se completează conform cerințelor în două exemplare, se vizează de șeful de compartiment, se aprobă de Conducerea UTC-N.

 

Tipografia editează toate lucrările apărute sub egida editurii UTPRESS.

 

Execută lucrări contra-cost pe bază de chitanță: listări pe tipar digital alb-negru și color, broșări de lucrări (teze de doctorat, lucrări de diplomă, lucrări de disertație) conform tarifelor aprobate și publicate în regulamentul de taxe al UTC-N.

 

Lucrările sunt predate în funcție de tipul acestora: pe bază de semnătură pe comandă, la editura UTPRESS sau la magazia UTC-N , de unde se ridică cu bon de magazie sau cu ordonanțare de plată.

 

O preocupare continuă a tipografiei constă în satisfacerea tuturor cererilor, în ordinea prezentării comenzilor, la un nivel ridicat de calitate, cu promptitudine și profesionalism.

© Biblioteca UTCN
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus